มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ในนามของผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ซึ่งมาจากการร่วมสบทบเงินจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายปกครองและด้านการศึกษาในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวจะได้ถูกจัดแบ่งและกระจายส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ บนดอยสูงซึ่งมีความหนาวเย็น รวม 8 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านรวมมิตร อ.เมืองฯ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านร่มโพธิ์ไทย อ.เทิง 3.ชาวบ้านห้วยม่วง อ.เวียงป่าเป้า 4.เยาวชนบ้านตับเต่า อ.เทิง 5.โรงเรียนบ้านร่องขุ่น อ.ขุนตาล 6.บ้านดอยพญาพิทักษ์ อ.ขุนตาล 7.โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกุล) อ.ขุนตาล 8.ชาวบ้านโป่งนก อ.เวียงป่าเป้า บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย และสร้างความสุขให้แก่น้องๆ นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้