Financial Services
Minutes of the AGM of Shareholders for the Year 2022
พฤษภาคม 12, 2022
ESNICO
พฤษภาคม 17, 2022

BRADY

Absorbents หรือ อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี คืออะไร...?

    Absorbents หรือ อุปกรณ์สำหรับดูดซับสารเคมี เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำการเช็ดหรือทำความสะอาด เมื่อเกิดเหตุการณ์การหกหรือการรั่วไหลของสารเคมีที่มีลักษณะเป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำ น้ำมัน หรือสารเคมีเป็นประจำ อีกทั้งยังสามารถใช้เช็ดเพื่อทำความสะอาดวัสดุหรืออุปกรณ์ที่มีการเปรอะ เปื้อนของน้ำ น้ำมัน หรือสารเคมี เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ และช่วยป้องกันการเกิด อุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นได้อีกด้วย

ทำไมต้องใช้....อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี

      ในการทำงานในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ หรือสถานที่ใดก็ตาม เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมี การใช้ของเหลวที่เป็นสารเคมีเป็นส่วนประกอบในการทำงานเสมอ ด้วยเหตุนี้ทำให้มีโอกาสที่สารเคมีเหล่านั้น มีการหกลงพื้นหรือมี การรั่วไหลเกิดขึ้น ทำให้จำเป็นต้องการมาตรการในการป้องกันหรือ การควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี อาจมีการใช้พาเลทในการรองรับสารเคมีรั่วไหล แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัย ที่สารเคมีเหล่านั้นหกเปรอะเปื้อน ซึ่งสารเคมีบางประเภทหากทำความสะอาดหรือกำจัดแบบทั่วไป อาจจะทำให้สารเคมีเหล่านั้นรั่วไหลปะปนไปกับแหล่งน้ำใกล้เคียง ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทุกสิ่งมีชีวิตได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี เพื่อดูดซับสารเคมีเหล่านั้น และนำอุปกรณ์ดูดซับที่ใช้แล้วไปแยกประเภทและดำเนินการกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

วัสดุดูดซับของเหลว ประเภทน้ำ น้ำมัน หรือของเหลวทั่วไปที่มีน้ำเป็นส่วนผสม

 • เหมาะสำหรับเช็ดคราบหรือดูดซับของเหลวที่หกหรือหยด
 • ใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ หรือเครื่องจักร

MRO 100

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
 • ชนิดแผ่น สีเทา
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • ปริมาณดูดซับ 26 gal (98.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
 • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

AW 1818

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
 • ชนิดหมอน สีเทา
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) ไม่มีขน
 • กว้าง 45 ซม. x ยาว 45 ซม.
 • ปริมาณดูดซับ 28 gal (105.98 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
 • บรรจุ 16 ใบ / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

AW 412

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
 • ชนิดท่อน สีเทา
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP)
 • กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 1.2 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.42 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
 • บรรจุ 12 ท่อน / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

BM 30

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำ และ น้ำมัน
 • ชนิดม้วน สีเทา
 • เหมาะสำหรับปูพื้นเป็นทางเดิน
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 2 ชั้น
 • กว้าง 75 ซม. x ยาว 45 ม.
 • มีรอยปรุสำหรับฉีกทุกๆ 15" (37.5 ซม.)
 • ปริมาณดูดซับ 53 gal (200.6 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
 • บรรจุ 1 ม้วน / ถุง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

วัสดุดูดซับของเหลว ประเภทน้ำมันเท่านั้น (วัสดุลอยน้ำ และดูดซับน้ำมันเท่านั้น)

 • สามารถใช้งานได้ทั้งบนบกและทางน้ำ
 • เหมาะสำหรับเช็ดคราบหรือดูดซับของเหลวที่หกหรือหยด
 • ดูดซับเฉพาะน้ำมัน ไม่ดูดซับของเหลวที่เป็นน้ำ
 • ใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องมือ หรือเครื่องจักร

OP 100

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดแผ่น มีขนปานกลาง สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
 • ปริมาณดูดซับ 26 gal (98.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
 • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

SPC 200

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดแผ่น มีขนปานกลาง สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 1 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
 • ปริมาณดูดซับ 51 gal (193 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 18 gl/gs
 • บรรจุ 200 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

SXT 100

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดแผ่น มีขนน้อย สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
 • ปริมาณดูดซับ 19.5 gal (73.8 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12 gl/gs
 • เหมาะสำหรับงาน High tech industries
 • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA
 • ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

SPC 150

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • มีขนปานกลาง สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP)
 • กว้าง 95 ซม. x ยาว 143.89 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 70 gal (264.95 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 15 gl/gs
 • บรรจุ 1 ม้วน / ห่อ
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

OIL 412

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดท่อน ไม่มีขน สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP)
 • กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 1.2 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
 • บรรจุ 12 ท่อน / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

OIL 806

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดท่อน ไม่มีขน สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP)
 • กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 2.4 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
 • บรรจุ 6 ท่อน / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

OIL 124

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดท่อน ไม่มีขน สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP)
 • กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 3.6 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
 • บรรจุ 4 ท่อน / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

MXO 1000

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมัน
 • ชนิดแผ่น มีขนมาก สีขาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 1 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • ปริมาณดูดซับ 26 gal (98.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 23 gl/gs
 • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

SPC 810

 • วัสดุดูดซับของเหลวประเภทน้ำมันตามแหล่งน้ำ, บ่อบำบัด, คลอง และทะเล
 • ชนิดทุ่น ลอยน้ำ มีจุกคล้องเกี่ยวเพื่อต่อเป็นแนวยาว
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) ไม่มีขน
 • กว้าง 20 ซม. x ยาว 3 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 71 gal (268.7 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 13.3 gl/gs
 • บรรจุ 4 ทุ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, SO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

วัสดุดูดซับของเหลว ประเภท สารเคมีอันตราย

 • เหมาะสำหรับเช็ดคราบหรือดูดซับของเหลวจำพวกสารเคมีที่หกหรือหยด
 • มีความเหมาะสมต่อการใช้งานเช็ดสารเคมีอันตรายและป้องกันอันตรายจากการนำไปใช้ต่อได้ เนื่องจากมีสีแบ่งแยกชัดเจน

SPCUN 1113

 • วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
 • ชนิดแผ่น สีฟ้า
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
 • กว้าง 30 ซม. x ยาว 30 ซม.
 • ปริมาณดูดซับ 20 gal (75.7 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
 • บรรจุ 200 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

SPCUN 1719

 • วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
 • ชนิดแผ่น สีฟ้า
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 3 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
 • ปริมาณดูดซับ 20.5 gal (77.6 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 12.5 gl/gs
 • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

CH 100

 • วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
 • ชนิดแผ่น สีเหลือง มีสัญลักษณ์ CAUTION
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP) 2 ชั้น
 • กว้าง 37.5 ซม. x ยาว 47.5 ซม.
 • มีรอยปรุสำหรับฉีก(ทุกๆ 18.75 ซม.)
 • ปริมาณดูดซับ 28 gal (105.98 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 18 gl/gs
 • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

HAZ 412

 • วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
 • ชนิดท่อน ไม่มีขน สีเขียวอ่อน
 • ผลิตจาก Polypropylene (PP)
 • กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 1.2 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
 • บรรจุ 12 ท่อน / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

HAZ 124

 • วัสดุดูดซับของเหลวสารเคมีอันตราย
 • ชนิดท่อน ไม่มีขน สีเขียวอ่อน
 • ผลิตจาก Polypropylene
 • กว้าง 7.5 ซม. x ยาว 3.6 ม.
 • ปริมาณดูดซับ 12 gal (45.4 ลิตร)
 • ความเร็วในการดูดซับ 9 gl/gs
 • บรรจุ 4 ท่อน / กล่อง
 • มาตรฐานผู้ผลิต AS9100D, IATF16949, ISO9001-2015, ISO14001-2015
 • สินค้านำเข้าจาก USA

Economy Spill Kit

 • ชุดกระเป๋าบรรจุวัสดุดูดซับของเหลว
 • ปริมาณดูดซับประมาณ 5 gal (18.9 ลิตร) ประกอบไปด้วย
  1. วัสดุดูดซับชนิดท่อน 2 ท่อน
  2. วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 10 แผ่น
  3. ถุงขยะ 1 ใบ
  4. ถุงมือไนไตร 1 คู่
  5. คู่มือ

20-Gallon Lab Pack

 • ชุดถังบรรจุวัสดุดูดซับของเหลว
 • ปริมาณดูดซับประมาณ 17 gal (64 ลิตร) ประกอบไปด้วย
  1. ถังขนาด 20 แกนลอน
  2. วัสดุดูดซับชนิดแผ่น 12 แผ่น
  3. วัสดุดูดซับชนิดหมอน 2 ใบ
  4. วัสดุดูดซับชนิดท่อน 3 ท่อน
  5. ถุงขยะ 3 ใบ
  6. ถุงมือไนไตร 1 คู่
  7. แว่นครอบตา 1 อัน
  8. คู่มือ

Mobile Spill Kaddie

 • ชุดรถเข็นเคลื่อนที่เร็วบรรจุวัสดุดูดซับของเหลว
 • ปริมาณดูดซับประมาณ 22 gal (83 ลิตร) ประกอบไปด้วย
  1. วัสดุดูดซับชนิดท่อน 5 ท่อน
  2. วัสดุดูดซับชนิดม้วน 1 ม้วน
  3. วัสดุดูดซับชนิดหมอน 8 ใบ
  4. ถุงขยะ 5 ใบ
  5. แว่นครอบตา 1 อัน
  6. ถุงมือไนไตร 1 คู่
  7. คู่มือ