วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วีดีโอการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน ประจำปี 2563