Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Pads & Rolls
บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสารเคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

ตุลาคม 18, 2022

OP 100

ตุลาคม 18, 2022

SXT 100

ตุลาคม 18, 2022

SPC 200

ตุลาคม 18, 2022

MXO 1000

ตุลาคม 18, 2022

SPCUN 1719

ตุลาคม 18, 2022

SPCUN 1113

ตุลาคม 18, 2022

CH 100

ตุลาคม 18, 2022

MRO 100