About

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีคุณทักษิณ ตันติไพจิตร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ้งเป็นผู้มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจด้านระบบดับเพลิงมามากกกว่า 20 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดด้านระบบดับเพลิงให้กว้างขึ้นจึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขึ้น
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายและออกแบบระบบดับเพลิงทุกชนิด "เรามุ่งเน้นการออกแบบจำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และจะพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

เรา คือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบติดตั้งระบบสัญญาณเตือน อัคคีภัย และระบบดับเพลิงด้วย ก๊าซ น้ำ โฟม ผงเคมี ในสถานที่ต่างๆตามความเหมาะสม เช่น ห้องครัวห้อง SERVER ห้องเก็บสารไวไฟ โรงงาน พิพิธภัณฑ์ ธนาคาร อาคารที่พักเป็นต้น

 

เรา นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเตือนอัคคีภัยและระบบดับเพลิง เช่น ตู้ดับเพลิง สายดับเพลิง เครื่องดับเพลิง หัวกระจายน้ำดับเพลิง ตลอดจนวาล์วต่างๆ ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิงที่ท่านติดตั้งไว้แล้ว โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และทำงานอย่างมืออาชีพ

 

เรา มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยศักยภาพและประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม โดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพและสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าความยืดหยุ่นของเราทำให้สามารถมองเห็นรูปแบบความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจน และสามารถบริหารจัดการโครงการของลูกค้าได้ตั้งแต่ เริ่มติดตั้งระบบจนถึงส่งมอบงาน