ธันวาคม 15, 2022

คุณทักษิณ ตันติไพจิตร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา

พฤศจิกายน 3, 2021

FTE จับมือกับ ผู้ออกแบบ บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด บริจาคถังดับเพลิงให้แก่ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลเลิดสิน สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโควิท-19

พฤศจิกายน 30, 2020

FTE ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิท-19” ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ธันวาคม 14, 2019

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา

พฤษภาคม 20, 2019

บริจาคเงินสมทบทุน สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระคุณ

ธันวาคม 11, 2018

FTE โครงการเพื่อขวัญและกำลังใจเด็กไทย ในอนาคต