บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ผู้นำด้านการจำหน่ายและให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบดับเพลิงทุกชนิด

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จำหน่ายและออกแบบระบบดับเพลิงทุกชนิด เรามุ่งเน้นการออกแบบจำหน่าย
และติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และจะพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง

Our Partners