5151
5151
สิงหาคม 24, 2016
Total Fire
Total fire
สิงหาคม 25, 2016

Badger

Badger

Badger

Badger Fire Protection เป็นบริษัทในเครือ Carrier จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประสบการณ์ผลิตถังดับเพลิงหลากหลายประเภทและขนาดมากว่า 100 ปี ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลเช่น UL Listed, NFPA, หรือ DOT (Department of Transportation) ซึ่งทางไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่งก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบริษัทนี้โดยเฉพาะถังดับเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ และถังดับเพลิงแบบล้อลาก

 

Badger Fire Protection is a company under Carrier group from USA. With experience in manufacturing fire extinguisher of various size, purpose, and type more than 100 years with certificates such as UL Listed, NFPA, or DOT. Firetrade Engineering is the distributor of product from this company, especially Carbon Dioxide fire extinguisher, and wheeled fire extinguisher.