Securiton Logo
List
ธันวาคม 5, 2020
Smoke Detector
Smoke Detector
ธันวาคม 5, 2020

Manual Pull Station

Manual

Manual Pull Station


อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกดนั้นเป็นอุปกรณ์แจ้งเหตุชนิดพื้นฐานที่อาศัยบุคลากรที่พบเห็นเพลิงไหม้ทำการกดสวิทช์ส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้