Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Socs

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสาร เคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและนำเข้ามาจากต่างประเทศ