ชุด (MD&A) ไทย ปี 2565

มีนาคม 7, 2023

File _FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 65 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565

พฤศจิกายน 18, 2022

File _FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาศที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

สิงหาคม 18, 2022

File _FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาศที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565

พฤษภาคม 19, 2022

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาศที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565