ชุด (MD&A) ไทย ปี 2566

มีนาคม 5, 2024

FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สิ้นสุดปี วันที่ 31 ธันวาคม 2566

มีนาคม 5, 2024

FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2566

พฤศจิกายน 25, 2023

FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2566

พฤษภาคม 29, 2023

FTE_คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาศที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566