รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เมษายน 30, 2024

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

กรกฎาคม 5, 2023

Minutes of the AGM of Shareholders for the Year 2021

เมษายน 26, 2023

Minutes of the AGM of Shareholders for the Year 2023

เมษายน 18, 2023

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

พฤษภาคม 12, 2022

Minutes of the AGM of Shareholders for the Year 2022

เมษายน 26, 2022

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เมษายน 9, 2021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ตุลาคม 2, 2020

Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

กันยายน 29, 2020

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เมษายน 22, 2019

Minutes of The AGM of Shareholders for the Year 2019