มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา

FTE ฉลองครบรอบ 20 ปี
พฤศจิกายน 27, 2019
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
มีนาคม 13, 2020

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ในนามของผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องกันหนาว และอุปกรณ์กีฬา ซึ่งมาจากการร่วมสบทบเงินจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งฝ่ายปกครองและด้านการศึกษาในพื้นที่ให้การต้อนรับ ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ดังกล่าวจะได้ถูกจัดแบ่งและกระจายส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ บนดอยสูงซึ่งมีความหนาวเย็น รวม 8 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านรวมมิตร อ.เมืองฯ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านร่มโพธิ์ไทย อ.เทิง 3.ชาวบ้านห้วยม่วง อ.เวียงป่าเป้า 4.เยาวชนบ้านตับเต่า อ.เทิง 5.โรงเรียนบ้านร่องขุ่น อ.ขุนตาล 6.บ้านดอยพญาพิทักษ์ อ.ขุนตาล 7.โรงเรียนบ้านห้วยสัก (ประชานุกุล) อ.ขุนตาล 8.ชาวบ้านโป่งนก อ.เวียงป่าเป้า บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทย และสร้างความสุขให้แก่น้องๆ นักเรียนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้