FTE ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิท-19” ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Bladder Tank
Hdfire
พฤศจิกายน 26, 2020
Dsc 1665
“FTE ร่วมงาน TEMCA FORUM & INNOVATION Bangkok 2020”
ธันวาคม 3, 2020

FTE ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิท-19” ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

S 16408651

นำโดยคุณทักษิณ ตันติไพจิตร (กรรมการผู้จัดการ) ในนามของผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซึ่งมาจากการร่วมสบทบเงินจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ
เท่าที่ทราบกันดี ประเทศไทยเราอยู่อันดับ 144 โควิท-19 ส่งผลไปทั่วโลก และส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทางบริษัทฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ โดยการบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อนำเงินไปจัดสรรและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้คนไทย มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาร “คำว่าให้.......ไม่สิ้นสุด”