FTE ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิท-19” ให้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี