งานสัมมนา “วิวัฒนาการของการดับเพลิงโดยสารสะอาด และข้อมูลเชิงลึกของ FM200”
S 58318992
บริจาคเงินสมทบทุน สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระคุณ
พฤษภาคม 20, 2019
S 59474103
TEMCA FORUM & EXHIBITION 2019 PATTAYA งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกล โดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย(TEMCA)
กรกฎาคม 8, 2019

งานสัมมนา “วิวัฒนาการของการดับเพลิงโดยสารสะอาด และข้อมูลเชิงลึกของ FM200”

S 58294315
งานสัมมนา "วิวัฒนาการของการดับเพลิงโดยสารสะอาด และข้อมูลเชิงลึกของ FM200"
ผ่านไปอีกงาน สำหรับงานสัมมนาดี ๆ มีความรู้ ที่ทางบริษัทฯ ได้จับมือร่วมกันกับทาง The chemours(Thailand) Co.,Ltd. และ Kidde ในหัวข้อ “วิวัฒนาการของการดับเพลิงโดยสารสะอาดและข้อมูลเชิงลึกของ FM200” @ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป พระราม9 เพื่อเป็นความรู้กับทางผู้ออกแบบ หลาย ๆ บริษัทฯ ด้วยกัน ทางบริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณ ลูกค้า ทุกท่านที่ให้ความสนใจ ในผลิตภัณฑ์ของเรา และเราจะทำการพัฒนาทั้งทางด้านสินค้า และการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ต่อไป
#FTE_kidde_FM200