FTE ปรับปรุงระบบบริหารจัดการครั้งใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ