FTE เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี
545
FTE โชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ CGS
ตุลาคม 19, 2017
Job Opportunities
Job opportunities
พฤศจิกายน 13, 2017

FTE เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี

S 59940869

FTE เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง ตัวแทน FTE เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน" ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี