FTE ได้รับมอบเกียรติบัตร จาก CAC

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
ตุลาคม 11, 2019
FTE Sports Day
พฤศจิกายน 18, 2019

FTE ได้รับมอบเกียรติบัตร จาก CAC

FTE ได้รับมอบเกียรติบัตร จาก CAC
บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยนายพรศักดิ์  ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร การรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC จากคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการโครงการ CAC และกรรมการผู้อำนวยการ IOD เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit