FTE โชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ CGS
Financial Services
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017
ตุลาคม 2, 2017
S 59940869
FTE เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี
ตุลาคม 24, 2017

FTE โชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ CGS

545

FTE โชว์แผนธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ CGS

นายทักษิณ ตันติไพจิตร (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายประพันธ์ จิตรเจริญชัย(ที่2จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง และ    นายปฤณ  บุรีคำ (ที่4จากขวา) ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ (ยืนที่3จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS) พร้อมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ณ บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้