Fire Pump System
Fire Pump System
สิงหาคม 25, 2016
Kidde Fire Systems Clean Agent Suppression3
FM200
สิงหาคม 25, 2016

NOVEC1230

Kidde Special Hazard Fire Protection Systems

ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด NOVEC 1230

แม้ว่าน้ำและถังดับเพลิงบรรจุผงเคมีแห้งจะเป็นสารที่มีประสิทธิภาพสูงในการดับเพลิงที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบัน แต่ความสามารถในการดับเพลิงของสารเหล่านี้ก็มีข้อจำกัด เช่น ในพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายจากสารดับเพลิงตกค้างหรืออันตรายที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากน้ำดับเพลิง ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบดับเพลิงด้วยน้ำหรือผงเคมีแห้งได้ มนุษย์ก็จำเป็นต้องเสาะหาสารดับเพลิงประเภทอื่นมาทดแทน สำหรับใช้ดับเพลิงในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด เช่น พิพิธภัณฑ์หรือศูนย์ข้อมูล โดยไม่ทำความเสียหายกับทรัพย์สินและอุปกรณ์

ก่อนจะมาเป็น NOVEC 1230

สารดับเพลิง HFC‐227ea หรือ FM 200 นั้นถูกคิดค้นขึ้นมาก่อน หลังจากพิธีสาร Montreal ลดและระงับการใช้งานสาร Halon ซึ่งใช้ในการดับเพลิงมาเป็นระยะเวลานานเนื่องจากความสามารถในการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศของสาร Halon ซึ่งในระยะแรก FM 200 นั้นดูเหมือนจะเป็นสารดับเพลิงในอุดมคติ ไม่ทำปฏิกิริยา ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ไม่ทำลายชั้นโอโซน และยังมีประสิทธิภาพการดับเพลิงสูงโดยไม่ทำความเสียหายกับทรัพย์สินหรือมีสารตกค้างต้องทำการเก็บกวาดหลังจากดับเพลิง แต่ว่าสารดับเพลิง FM 200 นั้นก็ยังเป็น Greenhouse Gas ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีค่า Global Warming Potential สูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 3,500 เท่า และตกค้างอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ทำให้ระบบดับเพลิง NOVEC 1230 หรือ FK-5-1-12 (Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one) ซึ่งมีค่า Global Warming Potential เพียง 1 (เทียบเท่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าสำหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

หลักการทำงานทั่วไป

หลักการทำงานของระบบดับเพลิง NOVEC 1230 นั้นโดยรวมแล้วจะเหมือนกับระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดชนิดอื่น ๆ กล่าวคือ สารดับเพลิง NOVEC 1230 จะถูกเก็บไว้ในถังซึ่งอัดแรงดันด้วยก๊าซไนโตรเจน เมื่อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ยืนยันการเกิดเพลิงไหม้ได้ก็จะส่งสัญญาณให้วาล์วถังดับเพลิงเปิดออกแล้วส่งของเหลวออกไปตามท่อไปฉีดออกยังพื้นที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อดับไฟ ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนจากเพลิงไหม้ NOVEC 1230 ก็จะระเหยเป็นก๊าซกระจายปกคลุมพื้นที่ ดูดซับความร้อนทำให้เพลิงดับอย่างรวดเร็วและไม่เหลือสารตกค้างใด ๆ นอกจากนี้ก๊าซ NOVEC 1230 จะสลายตัวไปเองตามธรรมชาติในระยะเวลาไม่กี่วัน ทำให้แทบไม่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอีกด้วย

แม้ว่าความเข้มข้นของก๊าซ NOVEC 1230 ในระดับที่ใช้ในการดับเพลิงได้นั้นจะสูงกว่า FM 200 อยู่เล็กน้อยตามมาตรฐาน NFPA 2001 (National Fire Protection Association) แต่โดยรวมแล้วประสิทธิภาพในการดับเพลิงนั้นถือว่าเท่าเทียมกัน และการเลือกใช้ก๊าซชนิดหนึ่งชนิดใดนั้นขึ้นกับความต้องการของผู้ใช้งาน

ทาง Firetrade Engineering เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายระบบดับเพลิงสารสะอาด NOVEC 1230 จาก Kidde Fire System ซึ่งได้รับการรับรองจาก Underwriters Laboratories (UL) และ Factory Mutual (FM) โดยบริษัทออกแบบระบบดับเพลิงของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง รวมทั้งทดสอบและซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง โดยยึดหลักตามมาตรฐานสากลเช่น NFPA 2001 (National Fire Protection Association) และคำแนะนำของผู้ผลิต

Designed to protect human life and high value assets from fire, the Fire Suppression System engineered for use with Novec fluid is the next generation in gaseous fire suppression technology, meeting industry concerns for safety, performance and the environment.

Stored as a liquid and discharged as a gas, Novec 1230 fluid is a fluorinated ketone. It distributes uniformly throughout the hazard zone, and suppresses fire primarily by heat absorption from the flame.

NOVEC1230

Fullscreen Mode