SXT 100
ตุลาคม 18, 2022
สัมภาษณ์พิเศษ วารสารอินทาเนีย ฉบับเดือน ก.ค. – ก.ย. 65คุณทักษิณ ตันติไพจิตร วศ.24 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)ผู้นำทางด้านธุรกิจระบบดับเพลิงในไทยมายาวนานนับ 21 ปี..
ตุลาคม 20, 2022

Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Pads & Rolls

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสารเคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

OP100

  • วัสดุดูด ซับเฉพาะ น้ำมัน ชนิดแผ่นสีขาว
  • เหมาะสำหรับดูดซับ น้ำมัน เท่านั้นใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบัดบัดน้ำเสีย ฯลฯ หรือใช้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
  • ปริมาณดูดซับ 26 แกลอน (98.42 ลิตร)
  • ผลิตจากวัสดุโพลีโพรไพลีน (Polypropylene, PP) มีความทนทานสูง มีขุยปานกลาง
  • ขนาด กว้าง 15 นิ้ว x ยาว 19 นิ้ว มีรอยปะสำหรับแบ่งออกเป็น 2 แผ่น
  • สินค้ามาตรฐานสูง นำเข้าจาก อเมริกา
  • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง