MB 369
ตุลาคม 13, 2022
CP 09
ตุลาคม 13, 2022

Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน )

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน จัดจำหน่าย Emergency Light หรือ ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Max Bright (แม็กซ์ไบรท์)
ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีได้มีมาตรฐานและผ่านมาตรฐาน มอก.1955-2551

Max Bright

• ไฟฉุกเฉิน รุ่น MB 04
• ขนาดหลอดไฟ : 2x9 W LED (845 lm)
             2x12 W LED (1000 lm)
• ขนาด ยาว 220 mm. กว้าง 60 mm. สูง x 220 mm.
• ความจุแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินรุ่น MB 04
             (845 lm) 1.3 A x 3 Hrs. x 1.25 = 4.88 AH
             (1000 lm) 1.9 A x 2.5 Hrs. x 1.25 = 5.94 AH
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 1995-2551
• การรับประกันผลิตภัณฑ์
             แบตเตอรี่ 4 ปี
             โครงสร้างวงจร และ โคมไฟ 5 ปี