สัมภาษณ์พิเศษ วารสารอินทาเนีย ฉบับเดือน ก.ค. – ก.ย. 65
คุณทักษิณ ตันติไพจิตร วศ.24 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้นำทางด้านธุรกิจระบบดับเพลิงในไทยมายาวนานนับ 21 ปี..