New 343434 2
SEMINAR 18-8-2016
สิงหาคม 18, 2016
454646 1
Total Fire
สิงหาคม 22, 2016

TEMCA 2016

New 343434 1

‘FTE’ บุกงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA”

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ สันติวรนารถ ผู้จัดการฝ่ายขายระบบดับเพลิง และนายประพันธ์ จิตรเจริญชัย ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ดับเพลิง บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE) 
ออกบูธแสดงสินค้าในงาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2016 PATTAYA” ให้ข้อมูลเทคโนโลยี สินค้าอุปกรณ์ระบบดับเพลิง กับผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล วิศวกรที่ปรึกษา
วิศวกรควบคุมงาน ผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของภาครัฐ และคณาจารย์ มีผู้สนใจและสอบถามข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา