CH 100
ตุลาคม 18, 2022
SPCUN 1719
ตุลาคม 18, 2022

Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Pads & Rolls

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสารเคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

วัสดุดูดซับสารเคมี ชนิดแผ่น สีเขียว

  • เหมาะสำหรับงาน สารเคมีรุนแรง
  • ปริมาณดูดซับ 20 แกลอน (75.7 ลิตร)
  • ผลิตจากวัสดุโพลีโพรไพลีน (Polypropylene, PP) มีความทนทานสูง มีขุยปานกลาง
  • ขนาด กว้าง 12 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว
  • สินค้ามาตรฐานสูง นำเข้าจาก อเมริกา
  • บรรจุ 200 แผ่น / กล่อง