SPCUN 1113
ตุลาคม 18, 2022
MXO 1000
ตุลาคม 18, 2022

Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Pads & Rolls

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสารเคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

SPCUN 1719

  • วัสดุดูดซับสารเคมี ชนิดแผ่น สีเขียว
  • เหมาะสำ หรับงาน สารเคมีรุนแรง
  • ปริมาณดูดซับ 20.5 แกลอน (77.6 ลิตร)
  • ผลิตจากวัสดุโพลีโพรไพลีน (Polypropylene, PP) มีความทนทานสูง มีขุยปานกลาง
  • ขนาด กว้าง 15 นิ้ว x ยาว 19 นิ้ว มีรอยปะสำ หรับแบ่งออกเป็น 2 แผ่น
  • สินค้ามาตรฐานสูง นำ เข้าจาก อเมริกา
  • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง