FTE เข้าร่วมการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและเครื่องกลไทย “ TEMCA Metaverse & Exhibition 2022”
ตุลาคม 6, 2022
EXB 303 – 10ED
ตุลาคม 13, 2022

Emergency Light (ไฟฉุกเฉิน )

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน จัดจำหน่าย Emergency Light หรือ ไฟฉุกเฉิน ยี่ห้อ Max Bright (แม็กซ์ไบรท์)
ซึ่งเป็นสินค้าที่ดีได้มีมาตรฐานและผ่านมาตรฐาน มอก.1955-2551

Max Bright

• โคมไฟฟ้าป้ายสัญญาณทางออกฉุกเฉิน
• ไฟฉุกเฉิน รุ่น EXB 111-10 ED
             EXB 112-10 ED
• จำนวนด้านของป้ายสัญลักษณ์
             EXB EXB 111-10 ED : 1 ด้าน
             EXB EXB 112-10 ED : 2 ด้าน
• ขนาด
             ยาว 350 มม. x กว้าง 50 มม. x สูง 162 มม.
• หลอดไฟ : 10 W LED stript (Philips-Lumiled)
• แบตเตอรี่ : 3.6 Vdc 1800 mAh
             Rechargeable (Nikel-Metal Hydride)
• ระยะเวลาจ่ายแสงสว่าง : 2 Hrs.
• พิสัยการติดตั้ง/มองเห็น : 24 เมตร
• ใช้แบตเตอรี่(ไม่น้อยกว่า)
             0.56 Amp. x 2 Hrs. x 1.25 = 1.4 Ah
• มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 1995-2551