SPCUN 1719
ตุลาคม 18, 2022
SPC 200
ตุลาคม 18, 2022

Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Pads & Rolls

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสารเคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

MXO 1000

  • วัสดุดูดซับเฉพาะ น้ำมัน ชนิดแผ่น สีขาว
  • เหมาะสำหรับดูดซับน้ำมันเท่านั้น ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ หรือใช้ซับทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
  • ปริมาณดูดซับ 26 แกลอน (98.41 ลิตร)
  • ผลิตจากวัสดุโพลีโพรไพลีน (Polypropylene, PP) มีความทนทานสูง มีขุยมาก
  • ขนาด กว้าง 15 นิ้ว x ยาว 19 นิ้ว มีรอยปะสำหรับแบ่งออกเป็น 2 แผ่น
  • สินค้ามาตรฐานสูง นำเข้าจาก อเมริกา
  • บรรจุ 100 แผ่น / กล่อง