MXO 1000
ตุลาคม 18, 2022
SXT 100
ตุลาคม 18, 2022

Absorbents (วัสดุดูดซับสารเคมี) / Pads & Rolls

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Absorbents หรือที่เรียกว่า วัสดุดูดซับสารเคมี ยี่ห้อ Brady ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

SPC 200

  • วัสดุดูด ซับเฉพาะ น้ำมัน ชนิดแผ่นสีขาว
  • เหมาะสำหรับดูดซับ น้ำมัน เท่านั้นใช้ได้ดีทั้งบนบกและในแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ รางระบายน้ำ บ่อบัดบัดน้ำเสีย ฯลฯ หรือใช้ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์
  • ปริมาณดูด ซับ 51 แกลอน (193.1 ลิตร)
  • ผลิตจากวัสดุโพลีโพรไพลีน (Polypropylene, PP) มีความทนทานสูง มีขุยปานกลาง
  • ขนาด กว้าง 15 นิ้ว x ยาว 19 นิ้ว มีรอยปะสำหรับแบ่งออกเป็น 2 แผ่น
  • สินค้ามาตรฐานสูง นำเข้าจาก อเมริกา
  • บรรจุ 200 แผ่น / กล่อง