Eyewash & Shower
กรกฎาคม 23, 2022
ESW010YS
กรกฎาคม 23, 2022

Portable Eyewash Station (ที่ล้างตาฉุกเฉิน ชนิดเคลื่อนย้ายได้)

ที่ล้างตาฉุกเฉิน ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับพื้นที่หน้างานที่ไม่สามารถมีแหล่งจ่ายน้ำได้ ใช้สำหรับชำระล้างตาฉุกเฉิน

Description

  • ผลิตจาก PE
  • เหมาะสำหรับวางไว้บริเวณที่ไม่มีแหล่งน้ำ
  • ใช้สำหรับชำระล้างตา
  • ใช้งานง่ายด้วยวิธีการ ดึง
  • ขนาด 14 Gal / 53 L
  • ESW06014-CA จะมีถาดรองน้ำเสียที่ใช้งานแล้วอยู่ด้านล่าง

Model : ESW06014